Landet På Midtfyn

En landsbyklynge

Gislev, Kværndrup og Ryslinge

Forsiden Videoteket Landsbyklyngen Attraktioner Kalender Kontakt os

Landsbyklyngen dækker sognene Gislev, Kværndrup og Ryslinge.


 ”En Landsbyklynge kan defineres som et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinanden, der samarbejder i en netværksstruktur, benytter hinandens styrker, samt borgernes evner, viden og erfaring, til at udvikle den individuelle landsby ud over dens egne potentialer, og hele klyngen”.


Med andre ord, vi skal finde en mulighed for bedre at kunne udnytte de faciliteter der er i de enkelte landsbyer.  Det drejer sig om at tænke fremad og konstruktivt og gerne se opgaver- og problemer FØR de kommer, og handle således at vi ikke taber noget.


Kværndrup, Gislev og Ryslinge er 3 landsbyer der før kommunesammenlægningen udgjorde en kommune, nemlig Ryslinge kommune, så kom regeringen og lagde de mange små landsbyer sammen, til en storkommune, og sammenholdet i Ryslinge kommune blev splittet og revet itu! Sammenholdet er dog ikke glemt, og nu har vi en oplagt mulighed for igen at stå sammen, og vise vores styrke, ikke imod regering og stat, men mod den tilflytning der for tiden sker til de større byer, blandt andet Ringe, Årslev og Faaborg.


Vi skal have del i den tilstrømning der er til de tre ”storbyer” i kommunen, og det kan vi bedst få ved at stå sammen og vise hvad vi kan tilbyde. Skal vi overleve i en tid hvor forandringens vinde er stærke, skal vi stå sammen, for kun sammen kan vi præge udviklingen…Der er flere andre landsbyklynger, du kan se dem her via dette link:

>>  Landsbyklynger i Danmark

Bedre boliger og nye mødesteder i Birket

Frøstrups nye samlingspunkt

Landsbyklyngen i

Hjørring Kommune

Landsbyen de 7 sogne

Landsbyklyngen VestRum

Landsbyklynger

Landsbyklyngen i Vordingborg Kommune